poniedziałek, 2 października, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Strona głównaWydarzeniaZrównoważony i odpowiedzialny biznes w praktyce. Relacja z Sustainable Economy Summit

Zrównoważony i odpowiedzialny biznes w praktyce. Relacja z Sustainable Economy Summit

Piąta edycja konferencji Sustainable Economy Summit odbyła się 27 listopada w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Podczas trzech paneli dyskusyjnych i pięciu wystąpień omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Zwieńczeniem dnia była wieczorna gala “Sustainable Economy Awards”, w trakcie której uhonorowano przedsiębiorstwa i osoby, które szczególnie wyróżniły się na polu odpowiedzialnego biznesu.

Wydarzenie zainaugurował Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland, który wskazał, jakie działania może podjąć ludzkość, by ograniczyć postępujące konsekwencje wynikające ze zmian klimatycznych, spowodowanych przez działalność człowieka. Jednym z rozwiązań jest rezygnacja z dotychczasowych, wysokoemisyjnych metod pozyskiwania energii i zastąpienie ich źródłami odnawialnymi, a także radykalne zmniejszenie śladu węglowego dzięki korzystaniu z niskoemisyjnych środków transportu. Mówca zwrócił uwagę na to, że jeśli ludzkość nie podejmie odpowiednich działań to będzie musiała zmagać się z coraz bardziej ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i globalnym wzrostem temperatur. W wyniku tego nastąpi kryzys wodny i to właśnie woda według analityków stanie się zarzewiem przyszłych konfliktów. Aby oddalić te wizje, ważne jest natychmiastowe podjęcie stanowczych i konkretnych kroków na rzecz zrównoważonego prowadzenia biznesu i odpowiedzialnego korzystania z surowców naturalnych.

Plenarna dyskusja pierwszego panelu dotyczyła gospodarki obiegu zamkniętego, czyli najprościej mówiąc – racjonalnego wykorzystywania zasobów i przeciwstawiania się marnotrawstwu. Jednym z zagadnień, do którego odnieśli się wszyscy paneliści były działania, jakie firmy podejmują, na rzecz redukcji zużycia surowców naturalnych. Kluczowym działaniem jest przetwarzanie odpadów oraz ich ponowne użycie. Łukasz Ludwisiak, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Lafarge w Polsce zwrócił uwagę na to, że branża produkcji materiałów budowlanych jest bardzo chłonna jeżeli chodzi o zużycie surowców. Polska może natomiast pochwalić się jednymi z najnowocześniejszych zakładów przemysłu cementowego, w których wykorzystywana energia cieplna w ponad 60% zastępowana jest paliwami alternatywnymi, co skutkuje znaczącym ograniczeniem zużycia złóż. Paneliści wspólnie podkreślali, że budowanie strategii firmy wokół gospodarki obiegu zamkniętego przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla samej konkurencyjności firmy.

Drugi panel dyskusyjny pt. „Eko-miasto przyszłości”, eksperci rozpoczęli od swoich wizji miast przyszłości. Wymienili w nich m.in.: zeroemisyjne budynki, spalarnie śmieci o zerowym wpływie na środowisko (jak np. nowo otwarta spalarnia w Kopenhadze ze stokiem narciarskim na dachu), smart city a w nim automatyka oświetlenia w przestrzeni miejskiej dostosowana do aktualnych potrzeb, elektromobilność oraz efektywne zagospodarowywanie odpadów produkowanych przez mieszkańców miast. Kolejnym tematem rozmowy był smog. Paneliści zgodzili się, że problem jest powszechny i bardzo poważny. Jest jednak szansa, że uda nam się ograniczyć emisję szkodliwych związków chemicznych. Rośnie liczba inwestycji w Warszawie z betonu redukującego tlenki azotu z powietrza. Stawia się na dogodną lokalizację biurowców, dzięki której pracownicy ograniczą używanie samochodów na rzecz dojeżdżania komunikacją miejską. Duży potencjał według ekspertów ma również monitoring mediów w chmurze – np. oświetlanie ulic, wtedy kiedy jest taka potrzeba. Rozwijanie sieci ciepłowniczej również ogranicza smog. Jako bardzo ciekawe rozwiązanie poprawiające oszczędność energii wskazano rozwój technologii fotowoltaicznej na bazie perowskitów. Minerały te wykorzystują światło rozproszone bardziej efektywnie, gdyż nie muszą być zlokalizowane tylko na dachach w postaci paneli. Można nimi pokryć dowolną powierzchnię. Bardzo istotne jest również niwelowanie strat energetycznych budynków, aby poprawiać ich bilans energetyczny. Zużyta energia odzyskiwana jest ze ścieków oraz wentylacji, a jako odpad produkowany jest chłód, który następnie wykorzystywany jest w klimatyzacji. Wszystkie te rozwiązania już teraz implementowane są w Warszawie.

Trzeci i ostatni panel dyskusyjny dotyczył innowacji w chemii i farmacji dla zrównoważonego rozwoju. Jak powiedział na wstępie Pan Michał Kurzelewski, Dyrektor ds. medycznych, Pfizer Polska: „rolą branży farmaceutycznej jest branie na siebie ryzyka, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i udostępnianie ich dla pacjentów”. Tego typu działania rewolucjonizują branżę i zmieniają paradygmat myślenia. Nie chodzi już tylko o maksymalizację zysku z produktu, ale również o jego odpowiedzialność względem środowiska. Przykładem aktywnego działania na rzecz odpowiedzialności biznesu jest rozwój recyclingu chemicznego oraz zakładów termicznego przekształcania odpadów. Zrównoważony rozwój w tej materii nie obędzie się bez aktywnej polityki państwa, a ponieważ akceptacja społeczna dla innowacji według badań jest wysoka, jest to dobry czas na tego typu odważne działania. W tym kontekście niezbędna jest współpraca biznesu z ośrodkami naukowymi oraz przemysłem. Dla przykładu niemiecki przemysł farmaceutyczny wygenerował liczbę wdrożonych innowacji na rzecz poprawy jakości powietrza porównywalną do kwot inwestowanych w zbrojenia!

Po zakończeniu części merytorycznej przyszedł czas na wieczorną galę. Jej punktem kulminacyjnym było rozdanie statuetek Sustainable Economy Awards dla najlepszych przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu. W tym roku rozdanych zostało 13 nagród w 9 kategoriach.

Laureaci „Sustainable Economy Awards”:

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA – Segro Poland

 LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI – Fabryki Mebli Forte SA

LIDER EKOLOGII W ENERGETYCE – TAURON Polska Energia SA, Grupa GPEC – wyróżnienie

LIDER TECHNOLOGII  DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – Michelin, DekoEko – wyróżnienie

LIDER ETYKI W BIZNESIE – Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA – BNP Paribas Bank Polska SA

LIDER DORADZTWA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – Deloitte Polska

LIDER ZAANGAŻOWANIA PRACOWNICZEGO – Lafarge Polska

WIZJONER ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU – Olga Malinkiewicz, Saule Technologies, Robert Jacek Moritz, Alta SA – wyróżnienie, Małgorzata Adamkiewicz, Adamed – Nagroda Specjalna

Zobacz więcej
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments